İşəgötürənin sığortaçı şirkətə ödədiyi vəsaitə görə işçi gəlir vergisi ödəməlidirmi?

İşəgötürənin sığortaçı şirkətə ödədiyi vəsaitə görə işçi gəlir vergisi ödəməlidirmi?Həyatın yığım sığortası üzrə bağlanan müqavilə üzrə sosial sığorta haqlarından azad edilməklə işçinin sığortaçı şirkətə ödənilən 50 faizdən çox olmayan gəlirlərinə görə işəgötürənin vəsaiti hesabına ödənilməli sosial sığorta haqları işəgötürən tərəfindən işçinin xeyrinə sığortaçı şirkətə ödənilir. Bu məbləğlər işçinin gəlir verisinə və sosial sığortaya cəlb olunan gəlirlərinə aid edilirmi?
Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, Vergi Məcəlləsinin 102.1.8-ci və "Sosial sığorta haqqında" Qanunun 15-ci maddələrinin müddəalarına əsasən, 3 ildən az olmayan müddətə bağlanan müqavilə ilə həyatın yığım sığortası üzrə işəgötürənin sığortaolunanın vergiyə cəlb olunan gəlirlərinin 50 faizindən çox olmayan hissəsindən Azərbaycan Respublikasının sığortaçılarına ödədikləri sığorta haqları, həyatın yığım sığortası üzrə müqavilənin qüvvəyə mindiyi andan etibarən 3 illik müddət keçdikdən sonra sığorta olunana və faydalanan şəxsə ödənilən hər hansı məbləğlər müvafiq olaraq gəlir vergisindən və məcburi dövlət sosial sığorta haqqından (işçidən tutulan və işəgötürənin hesabladığı sosial sığorta haqlarından) azaddır.
İşçinin vergiyə cəlb olunan muzdlu işlə əlaqədar hesablanmış gəlirlərinin 50 faizindən çox olmamaqla həyatın yığım sığortasına köçürülən hissəsi çıxılmaqla qalan məbləğdən gəlir vergisi və sosial sığorta haqları hesablanır. Qeyd olunanlara əsasən sığortaedənin (işəgötürənin) vəsaiti hesabına sığortaedənin təşəbbüsü ilə onun tərəfindən işçinin xeyrinə həyatın yığım sığortası üzrə bağlanmış müqavilələr əsasında sığortaçılara ödənilən sosial sığorta haqlarından azad edilmiş sosial sığorta haqqı məbləğləri işçinin gəlirlərinə aid edilir. Bu halda işçinin aylıq gəliri işəgötürən tərəfindən onun xeyrinə sığortaçı şirkətə ödənilən məbləğ daxil olmaqla müəyyən edilir.
Misal: Dövlət sektorunda çalışan işçinin aylıq vergiyə və sosial sığorta haqqına cəlb olunan gəliri 1.000 manat; həyatın yığım sığortasına yönəldilən məbləğ 500 manat; işəgötürən tərəfindən işçinin xeyrinə sığortaçı şirkətə ödənilən sosial sığorta haqqından azad olan sosial sığorta məbləği 110 manat (500×22%) olduğu halda işinin aylıq gəliri 1.110 manat təşkil edir (1.000 manat əməkhaqqı+işəgötürənin sığortaçıya ödədiyi 110) manat. İşəgötürən işçinin əməkhaqqından 610 manatı həyatın yığım sığortasına köçürdüyü halda yalnız 555 manat məbləğ vergi və sosial sığorta haqlarından azad olacaqdır. Qalan məbləğ isə vergiyə və sosial sığorta haqlarına cəlb ediləcəkdir.
Əsas: Vergi Məcəlləsinin 102-ci və "Sosial sığorta haqqında" Qanunun 15-ci maddələri. / banker.az


elanlar
Tarix: 3 Dec 2022 | Baxılıb: 62

Ümumi

Lizinq əməliyyatları üzrə borc ödənişləri hansı formada həyata keçirilir?

Fərdi sahibkarlar aylıq ödənişləri lizinq şirkətinin bank hesabına mədaxil etməlidir, yoxsa fərdi sahibkar bank hesablarına mədaxil edəndən sonra köçürmə yolu ilə lizinq şirkətinin bank hesabına köçürülməlidir?. Dövlət Verg

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi mükəlləfiyyəti hansı hallarda saxlanılmır?

Mövzuya iqtisadçı ekspert Anar Bayramov aydınlıq gətirir. Vergi Məcəlləsinə əsasən, həm əhaliyə pərakəndə satış qaydasında, həm də vergi ödəyicilərinə topdansatış qaydasında mal satan sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola

ƏDV məbləğinin gec ödənilməsinə görə hansı hallarda maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

ƏDV məbləğinin gec ödənilməsi və ya düzgün ödənilməməsi əksər hallarda məlumatsızlıq ucbatından baş verir. Vergi Məcəlləsinin 58.6-cı maddəsinə əsasən, bu Məcəllənin 175.1.3-cü maddəsinə müvafiq olaraq bu Məcəllənin 175.8-c

İkiqat vergitutmaya yol verməmək üçün nə tələb olunur?

İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında sazişlərə əsaslanan dövlətlərin rezidentlərinin Azərbaycan mənbəyindən verginin hansı formada tutulması ilə bağlı mövzuya Bakı Karyera Mərkəzinin direktoru, vergi qanunvericiliy

Ezamiyyə xərclərinin gəlirdən çıxılması necə tənzimlənir?

Qanunvericilikdə vergi ödəyicisinin sərəncamı (əmri) ilə işçinin daimi iş yerindən xidməti tapşırığı yerinə yetirmək üçün müəyyən olunmuş müddətə başqa yerə getməsi xidməti ezamiyyət sayılır. Təcrübədə təsisçiyə və ya xidmə

"Apple Pay"də qeydiyyatdan necə keçmək olar? – İZAH

Artıq "Apple Pay" ödəniş sistemi 2 noyabr 2021-ci il tarixindən Azərbaycanda tətbiqinə başlandı. Bu ödəniş sistemi "Apple" şirkəti tərəfindən təqdim olunan mobil ödəniş və rəqəmsal cüzdan xidmətidir. Xidmə

Kişilər Yeni ildə hansı hədiyyələri gözləyir – ƏN YAXŞI HƏDİYYƏ İDEYALARI   

"Onlar nə qədər böyüsələr də, qəlbən hələ də uşaqdırlar" – kişilər barəsində deyilən bu ifadə yəqin hər kəsə tanışdır. Onlar emosialarını yaxşı gizlədə bilsələr də, Yeni ildən möcüzə gözləyirlər. Əgər hələ də həyatınızdak

FINDOC – kredit tarixçəmizi necə görə bilərik? (İZAH)

Artıq Azərbaycanda kreditin verilməsi və kredit tarixçəsinin sorğulanması istiqamətində də innovativ yeniliklər görünməkdədir. Azərbaycan Kredit Bürosu (AKB) ötən həftəsonu açıqladı ki, onun tərəfindən yeni B2C (biznesdə

Evi indi almaqdan ötrü 11 səbəb

Hər il dünyanın müxtəlif yerlərində milyonlarla daşınmaz əmlak satılır və alınır. Əlində bir qədər vəsaiti olan hər kəs pulunu məhz daşınmaz əmlaka yatırmaq istəyir. Bu yazını oxuyandan sonra isə görəcəksiniz ki, elə Si