sebet.az onlayn maqazin


Günel Məmmədova


Kadrlar Şöbəsinə mütəxəssis tələb olunur

Kadrlar Şöbəsinə mütəxəssis tələb olunur! İşin mahiyəti: - Yeni gələn kadrları mükəmməl şəkildə hazırlamaq; - Gələn vətəndaşlara informasiyanı dəqiq və aydın şəkildə çatdırmaq ; -Sənədləşdirmələrin düzgün

620 Azn
Təqaüddə olan Hərbçilərə iş təklif edilir

Transmilli Koorporasiya Təqaüddə olan Hərbiçilərə iştəklif e dir! İşin təsviri: - Namizədlərin qəbul olunub,müsahibəy ə dəvət olunması; - Müsahibədən keçmiş şəxslərlə əlaqə quru lması; - Yeni kadrlara iş haqqında

650 Azn
İdarəçilikdə işləyənlərə iş təklif edilir

Transmilli Holdinq İdarəçilikdə işləyən şəxslərə iş təklif e dir! İşin mahiyyəti: - İşə qəbul olunan yeni kadrları iş fəaliyyətinə hazırlamaq; - Şirkətin yeni kadrları ilə mütə madi olaraq öyrədici söhbətlər

640 Azn
Tələbələrə iş təklif edilir

Tələbələrə iş təklif olunur! İşin təsviri: - Ofisə gələn v ətəndaşlara şirkətin işi,fəaliyyəti, iş qrafiki haqqında məl umat verilməsi; - Şirkətə gələn yeni kadrlara şirkətin iste hsalatı və üstün cəhətləri haqqında

500 Azn
Kadr tələb olunur

Transmilli Holdinqə Kadr tələb olunur! işin təsviri: - Ş irkətin işçi tələbatının öyrənilməsi; - İş üçün müariət edə n şəxslərin seçim turundan keçirilməsinə nəzarət edilməsi; - Seçim turunun nəticələrinin

560 Azn
Ofis meneceri tələb edilir

Ofis meneceri tələb olunur! İşin mahiyyəti: - Rəhbərliyə gündəlik hesabatların hazırlanması; - Dəvət olunan namizəd lərin vaxtında qəbula yönləndirilməsi; - Müəyyən vaxt ərzin də namizədləri qəbul edib,iş haqqında

550 Azn
İnsan Resursları üzrə menecer tələb olunur

İnsan Resursları üzrə menecer tələb olunur! İşin mahiyyət i: -Kadırların seçilməsində və əsasən düzgün yerləşdirilməs ində bilavasitə iştirak etmək; - Vakansiyalarla bağlı iş el anlarının yerləşdirilməsi,

600 Azn
İnspektor tələb edilir

Transmilli Koorporasiyaya İnspektor tələb olunur! Əsasən Tə qüddə olan Hərbçilərin və Rəhbərlik istiqamətində, Dövlət or qanlarında işləyənlərin müraciəti nəzərə alınancaq. İşin tə sviri: -Kadrlar bazasının

640 Azn
Hr menecer tələb olunur

Transmilli Holdinqə HR meneceri tələb olunur! İşin mahiyy əti: -Kadırların seçilməsində və əsasən düzgün yerləşdirilm əsində bilavasitə iştirak etmək; - Vakansiyalarla bağlı iş elanlarının yerləşdirilməsi,

600 Azn
Təqaüdə çıxmış Hərbi qulluqçulara iş təklif olunur

Təqaüdə çıxmış Hərbi qulluqçulara iş təklif olunur! İşin mahiyyəti: HR strategiyasının hazırlanması,izlənməsi və in kişaf etdirilməsi; - Kadr tələbinin planlaşdırılması; -Vak ansiyaların elan edilməsi və

650 Azn
İdarəçilik üzrə İnspektor tələb olunur

İdarəçilik üzrə İnspektor tələb olunur! İşin mahiyyəti: -İşə qəbul və yerləşdirmə müddətində lazimi prosseslərə nəza rətin aparılması; -Namizədlər bazasının daimi yenilənməsi; -Vakansiyalara uyğun namizədlərin

640 Azn
Kadr mütəxəssisi tələb olunur

Kadr mütəxəssis tələb olunur! TƏqaüddə olan Hərbçilərə,İd arəçilik istiqamətində işləyənlərə ,Dövlət qulluqçularına iş təklif olunur! İşin mahiyyəti: -HR satrategiyasının hazır lanması, izlənməsi və inkişaf

640 Azn
İdarəetmə sahəsində mütəxəssis tələb olunur

İdarəetmə sahəsində mütəxəssis tələb olunur! İşin mahiyyə ti: -İşəqəbul planının hazırlanması və prosseslərin idarə o lunması; -Kadr bazasının yaradılması; -Şirkətdaxili prosed urların hazırlanması; İş saatı: -

600 Azn
İnsan Resursları üzrə menecer tələb olunur

İnsan Resurslarına menecer tələb olunur! İşin təsviri: - Şirkətin yeni əməkdaşlarına iş qrafiki,görəcəyi işlər barəs ində məlumat verilməsi; - Yeni əməkaşlarla işləmək; - Şirk əti yüksək səviyyədə təmsil etmək. İş

550 Azn
Müəllimlərə iş təklifi

Transmilli Holdinq Müəllimlərə iş təklif edir İş haqqında məlumat: -Rəhbərliyə gündəlik hesabatların təqdim edilmə si; -Ofis daxili sənəd ləşmələrin həyata keçirilməsinə nə zarət, və qeydiyatının apa rılması,

620 Azn
Təqaüdə çıxmış Hərbçilərə iş təklifi

Təqaüdə çıxmış Hərbiçilərə iş təklif olunur! İşin mahiyyə ti: - Şirkətin İnsan resurslari siyasətinin həyata keçirilm əsi; - Müsahibə nəticələrinin izlənilməsi,uyğun namizədləri n seçilməsi; - Yeni kadrları

650 Azn
İnspektor tələb olunur

Transmilli Koorporasiyaya İnspektor tələb olunur! Əsasən Tə qüddə olan Hərbçilərin və Rəhbərlik istiqamətində, Dövlət or qanlarında işləyənlərin müraciəti nəzərə alınancaq. İşin tə sviri: -Kadrlar bazasının

640 Azn
Müəllimlərə iş təklif edilir

Transmilli Holdinqə ofis işləri üzrə Müxtəlif İxtisaslı Müəl limlər Tələb Olunur. İş haqqında məlumat: -Rəhbərliyə gündəlik hesabatların təqdim edilməsi; -Ofis daxili sənəd ləşmələrin həyata keçirilməsinə nəzarət, və

620 Azn
Həkim-Konsultant tələb olunur

Transmilli Holdinqə Həkim-Konsultant tələb olunur! Ümumi ixtisaslı ,təcrübəli həkimlərdə müraciət edə bilər! İşin mahiyyəti: - Qəbula gələn vətəndaşları qeydiyyata alınıb,mü ayinə edilməsi; - Gələn vətəndaşların

600 Azn
Tələbələrə iş təklif olunur

Tələbələrə iş təklif olunur! İşin təsviri: - Ofisə gələn v ətəndaşlara şirkətin işi,fəaliyyəti, iş qrafiki haqqında məl umat verilməsi; - Şirkətə gələn yeni kadrlara şirkətin iste hsalatı və üstün cəhətləri haqqında

540 Azn